MAJTORP.SE
China 2008/2009TITLE: THE ROOM ON THE LEFT
LOCATION: MY CORRIDOR
MISSION: -
DATE: 2008-10-07

Here is a shot of my corridor (and every other corridor since they are all the same) for all those of you who have lost sleep not knowing. My room is the first one on the left. Pretty uninteresting, but since I'm actually studying pretty hard there haven't been much time for photography. :-/

-----


"Det är lite öststatskänsla över den, men det funkar. Det som stör är att rummen kostar 1400 i månaden och du kan få MYCKET större och MYCKET fräschare utanför kampus för 600-1000."

Juhan, 2008-10-07


"Det ser ju riktigt trevligt ut i din korrridor..."

Lina, 2008-10-07

-----


MESSAGE


NAME


Enter:

1j1pbs42f9q